Showing all 6 results

BỘT RAU SẤY LẠNH QUẢNG THANH

  • Nguyên liệu từ trang trại sinh học VietGAP
  • Cam kết KHÔNG sử dụng thuốc BVTV, thuốc diệt cỏ và thuốc kích thích
  • Bí quyết sử dụng công nghệ sấy lạnh tiệt trùng tiên tiến
  • Giữ nguyên vẹn hương vị gốc và màu sắc tự nhiên
  • Nói KHÔNG với phẩm màu và mọi hóa chất độc hại

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI VỚI BỘT RAU TẠI AROMA:

Bột rau sấy lạnh

Bột tía tô sấy lạnh

91.000VNĐ193.000VNĐ

Bột rau sấy lạnh

Bột rau má sấy lạnh

86.000VNĐ165.000VNĐ

Bột rau sấy lạnh

Bột lá diếp cá sấy lạnh

102.000VNĐ219.000VNĐ

Bột rau sấy lạnh

Bột trà xanh sấy lạnh

91.000VNĐ184.000VNĐ

Bột rau sấy lạnh

Bột chùm ngây sấy lạnh

86.000VNĐ160.000VNĐ
136.000VNĐ