NGUYÊN TẮC PHÒNG DỊCH CƠ BẢN

Video hướng dẫn rửa tay để phòng lây nhiễm COVID-19

Video”Ai phải cách ly tại nhà để phòng ngừa COVID-19?”

Video hướng đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm COVID-19

 

THÔNG TIN PHÒNG DỊCH CORONA