Chuyện của Aroma Garden

Năm 2013, suy thoái kinh tế kéo dài, nhiều phụ nữ ở độ tuổi sinh nở bị thất nghiệp, kéo theo những hệ lụy không nhỏ đến cuộc sống gia đình. Nhiều phụ nữ rơi vào tình cảnh bị trầm cảm và mất phương hướng cuộc sống. Và trái tim của những người phụ nữ bắt đầu thổn thức. Chúng tôi cần làm gì đó để vượt qua khó khăn, để tinh thần phấn chấn, để tiếp tục sống. Câu lạc bộ yêu thích mùi hương được thành lập tự phát vào ngày 20/10/2013.
Ở CLB này, hàng ngàn phụ nữ chia sẻ với nhau những câu chuyện liên quan đến mùi hương thiên nhiên, đến cỏ cây. Chúng tôi chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc con cái, chăm sóc chính bản thân mình. Từ những câu chuyện đời thường ấy, chúng tôi chia sẻ với nhau những câu chuyện làm ăn, giúp nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn chung thời đó …

Chuyện của Aroma Garden

Năm 2013, suy thoái kinh tế kéo dài, nhiều phụ nữ ở độ tuổi sinh nở bị thất nghiệp, kéo theo những hệ lụy không nhỏ đến cuộc sống gia đình. Nhiều phụ nữ rơi vào tình cảnh bị trầm cảm và mất phương hướng cuộc sống. Và trái tim của những người phụ nữ bắt đầu thổn thức. Chúng tôi cần làm gì đó để vượt qua khó khăn, để tinh thần phấn chấn, để tiếp tục sống. Câu lạc bộ yêu thích mùi hương được thành lập tự phát vào ngày 20/10/2013.
Ở CLB này, hàng ngàn phụ nữ chia sẻ với nhau những câu chuyện liên quan đến mùi hương thiên nhiên, đến cỏ cây. Chúng tôi chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc con cái, chăm sóc chính bản thân mình. Từ những câu chuyện đời thường ấy, chúng tôi chia sẻ với nhau những câu chuyện làm ăn, giúp nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn chung thời đó …

blog chia sẻ

blog chia sẻ