Vận chuyển – Giao nhận hàng

Cước vận chuyển được tính như thế nào?

– Với khách lẻ: Đơn hàng trị giá trên 800.000 VNĐ được miễn phí vận chuyển toàn quốc.

– Với đại lý, CTV: Đơn hàng trị giá trên 10.000.000 VNĐ được hỗ trợ vận chuyển toàn quốc.

Tuy nhiên một số trường hợp có thể được xem xét hỗ trợ một phần cước phí hoặc toàn bộ cước phí nếu thấy hợp lý.

Xem thêm: