Chính sách đổi trả hàng

Tôi có được đổi trả sản phẩm đã mua không?

Aroma hỗ trợ đổi trả sản phẩm khách hàng đã mua trong những trường hợp sau:

  • Đơn hàng giao sai, thiếu hàng, thiếu phụ kiện hoặc tặng phẩm đi kèm
  • Sản phẩm hỏng hoặc kém chất lượng do lỗi từ nhà sản xuất
  • Đổi trả theo nhu cầu

Thủ tục đổi trả hàng đã mua như thế nào?

  • Trường hợp đơn hàng giao sai, thiếu hàng, thiếu phụ kiện hoặc tặng phẩm đi kèm, quý khách cần thông báo cho Aroma trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận hàng thành công. Nhân viên Aroma sẽ hướng dẫn quý khách đổi trả hàng.
  • Trường hợp sản phẩm hỏng kém chất lượng do lỗi nhà sản xuất, quý khách cần thông báo cho Aroma trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện ra vấn đề. Sau khi có xác nhận từ nhà sản xuất, Aroma sẽ có phương án cụ thể cho trường hợp của quý khách.
  • Trường hợp đổi trả theo nhu cầu, quý khách cần thông báo cho Aroma trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận hàng thành công. Hàng đổi trả phải còn nguyên vẹn chưa từng qua sử dụng. Aroma sẽ áp phí đối với trường hợp đổi trả theo nhu cầu.

Xem thêm: