Aroma tặng nước rửa tay phòng dịch corona tại khu chung cư

Aroma Garden tặng nước rửa tay phòng dịch corona lây lan. Phát rửa tay sát khuẩn miễn phí tại các khu chung cư tại Hà Nội đợt 1 từ ngày 2/2 – 4/2/2020.