TẦM NHÌN

Trở thành Công ty hàng đầu về phân phối các sản phẩm thiên nhiên phục vụ phụ nữ và trẻ em Việt Nam.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Aroma là làm cho cuộc sống của phụ nữ và trẻ em Việt Nam tốt đẹp và có ý nghĩa hơn mỗi ngày.

MỤC TIÊU

Trở thành tập đoàn trong đó có nhiều doanh nghiệp được khởi nguồn từ Aroma và có chung văn hóa.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TUYÊN NGÔN VĂN HÓA

Aroma không phải là công ty nổi bật nhất,
nhưng luôn là công ty ấm áp, chân thành, trung thực và tận tụy nhất với khách hàng và nhân viên.