Tinh dầu tràm gió nguyên chất

130.000VNĐ210.000VNĐ

Tinh dầu tràm gió nguyên chất có vùng nguyên liệu Huế, Quảng Trị, quy trình quản lý chất lượng chặt chẽ bảo đảm độ tinh khiết tối đa.

Xóa
tinh dầu tràm gió
Tinh dầu tràm gió nguyên chất