Hỗn hợp bột rau detox

300.000VNĐ

Hỗn hợp bột rau detox thành phần gồm bột cải bó xôi, bột rau cải kale, bột
rau cần tây, bột chùm ngây, bột tảo xoắn, bột linh lăng, giúp thanh lọc và thải độc cơ thể trong 14 ngày.

hỗn hợp bột rau detox
Hỗn hợp bột rau detox

300.000VNĐ