Những giải pháp thay thế nước rửa tay quế

Khi không có sẵn mặt hàng nước rửa tay, vẫn có các giải pháp thay thế nước rửa tay để đảm bảo diệt khuẩn, phòng tránh dịch bệnh lây lan.