Minigame cho mình thêm yêu thương

1, Mục đích Chương trình “Minigame cho mình thêm yêu thương” như một hoạt động nhỏ mà Aroma muốn tổ chức để mọi người cùng giao lưu, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm chăm sóc bản thân để có một cộng đồng xinh đẹp và tích cực. 2, Đối tượng tham gia Bao gồm … Đọc tiếp Minigame cho mình thêm yêu thương