Căn cứ đánh giá chất lượng tinh dầu

Khó có thể tin rằng giữa các nhà cung cấp khác nhau có thể có tinh dầu chất lượng và công năng như nhau với mức giá và chi phí quá chênh lệch. Phải chăng là có tinh dầu không thật?